Bankám vlani rástol zisk najmä vďaka domácnostiam

Bankám vlani rástol zisk najmä vďaka domácnostiam Národná banka SlovenskaFoto: SITABRATISLAVA 18. apríla (WEBNOVINY) – Uplynulý rok znamenal pre slovenský finančný sektor oživenie, rast ziskovosti a zlepšovanie celkovej finančnej pozície. Vyplýva to z analýzy finančného sektora z dielne Národnej banky Slovenska. Tá však zároveň upozorňuje aj na viacero rizík, ktorému musí finančný sektor na Slovensku čeliť. Pri bankovom sektore, ktorý ťažil z nízkych úrokových sadzieb, môže byť v ďalšou období rizikom práve ich opätovné zvyšovanie, čím stúpa kreditné riziko. Tlmiť ho však na druhej strane bude silnejúca konkurencia medzi bankami, ktorá sa začala prejavovať v druhej polovici minulého roka. Celkovo však finančný sektor na Slovensku pozitívne ovplyvnilo oživenie zahraničného dopytu, ktoré prispelo k zlepšeniu situácie v ekonomickom vývoji SR.

Samotný bankový sektor sa pritom na Slovensku v minulom roku tešil významnému nárastu zisku o 105 %, aj keď ešte stále nedosiahol predkrízové úrovne. Výkonnosť bánk pritom vlani ťahal predovšetkým sektor domácností, najmä cez oživenie na trhu úverov na bývanie. Tento vývoj podporilo najmä obdobie nízkych úrokových sadzieb z druhej polovice minulého roka, čo vyústilo do významného refinancovania existujúcich úverov novými úvermi na bývanie. V druhom polroku však už stúpal aj podiel nových úverov, ktoré boli priamo použité na financovania bývania, čo sa v poslednom štvrťroku prejavilo už aj na trhu nehnuteľností.

Banky na Slovensku sa správali relatívne neštandardne

Banky na Slovensku sa však v porovnaní s ostatnými krajinami správali relatívne neštandardne. Znižovanie úrokov, ktoré ponúkali v druhej polovici minulého roka klientom, sa vymykalo aj ich doterajšiemu správaniu. "Ak by sa banky správali tak, ako sa správali v minulosti, tak tie úrokové sadzby v druhom polroku mali buď stagnovať, alebo mierne rásť," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii Marek Ličák z oddelenia analýz z hľadiska obozretnosti na makroúrovni Národnej banky Slovenska. Konkurencia však spôsobila to, že reálne sadzby, ktoré banky poskytovali, boli nižšie. "V druhom polroku sa banky správali úplne inak, ako sa správali doteraz. Slovensko trošku v tomto vyniká. Väčšina krajín v eurozóne úrokové sadzby dvíhala, my sme išli dole," dodal Ličák. V dôsledku toho sa menili aj trhové podiely jednotlivých bánk.

Dopyt podnikov po úveroch stále pretrváva

Iná situácia však bola na trhu firemných úverov, kde podľa NBS pokračovali trendy z prvého polroka 2010. Zaznamenali tak len veľmi mierne oživenie a rast sa v podstate týkal len odvetví, ktoré nezasiahla hospodárska kríza. Na druhej strane však stále pretrváva aj relatívne slabý dopyt samotných podnikov po úveroch. Kreditné riziko podnikov pritom zostáva naďalej dominantným rizikom v bankovom sektore, aj keď zhoršovanie kvality portfólia úverov podnikom je miernejšie a stabilizuje sa aj situácia na trhu komerčných nehnuteľností.

V rámci ostatných segmentov finančného sektora centrálna banka konštatuje v druhej polovici minulého roka okrem iného oživenie záujmu o životné poistenie, avšak nepriaznivý vývoj v sektore neživotného poistenia. Podľa analýzy centrálnej banky tiež rástla rizikovosť vo fondoch doplnkového dôchodkového sporenia. Vývoj v sektore dôchodkového sporenia bol stabilný.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné