Bežný účet ku koncu septembra v schodku 1,539 mld. eur

Bežný účet ku koncu septembra v schodku 1,539 mld. eur Ilustračné foto: SITA/APBRATISLAVA 31. decembra (WEBNOVINY) – Bežný účet platobnej bilancie sa ku koncu septembra prehĺbil na 1,539 mld. eur. Ku koncu augusta bol jeho deficit 1,419 mld. eur. Na deväťmesačnom schodku sa pritom podieľali všetky zložky bežného účtu okrem obchodnej bilancie. Tá bola ku koncu septembra v pluse 344,1 mil. eur. Bilancia výnosov bola, naopak, v schodku 927,1 mil. eur, bilancia služieb v mínuse 647,7 mil. eur a bežné transfery vykázali deficit 308,4 mil. eur. Vyplýva to zo spresnených údajov Národnej banky Slovenska.

V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka sa však obchodná bilancia vyvíja horšie. Jej prebytok je po deviatich mesiacoch tohto roka totiž medziročne nižší o 436,4 mil. eur. Podobne sa prehĺbil aj schodok bilancie výnosov o 139,8 mil. eur. Pozitívnejší vývoj v medziročnom porovnaní zaznamenala bilancia služieb, ktorej deficit sa naopak znížil o 278,7 mil. eur a bilancia bežných transferov, ktorá si polepšila o 21,6 mil. eur.

Kapitálový a finančný účet platobnej bilancie boli ku koncu septembra tohto roka v pluse 284,1 mil. eur. Kapitálový účet bol pritom v prebytku 702,1 mil. eur, kým finančný účet bol naopak v schodku 418 mil. eur. Po započítaní chýb a omylov, pri ktorých centrálna banka po deviatich mesiacoch eviduje prebytok 1,252 mld. eur, bola celková platobná bilancia Slovenska ku koncu septembra v minimálnom schodku 3,1 mil. eur.

Za takmer 420-miliónovým schodkom finančného účtu stál predovšetkým deficit portfóliových investícií, ktorý dosiahol 2,257 mld. eur. V miernom schodku boli aj priame investície v sume 34,6 mil. eur a finančné deriváty vo výške 13,7 mil. eur. Ostatné investície boli naopak v prebytku v objeme 1,888 mld. eur.

Hrubý zahraničný dlh v septembri stúpol o 6,6 mld. USD
Hrubý zahraničný dlh Slovenska v septembri medzimesačne stúpol o 6,562 mld. USD a ku koncu deviateho mesiaca tak dosiahol 66,685 mld. USD. Vyplýva to z predbežných údajov Národnej banky Slovenska. Napriek tomuto nárastu dlhu oproti augustu sa však hrubá zahraničná zadlženosť stále držala na medziročne nižšej úrovni, a to o 1,66 mld. USD.

Za septembrovým nárastom dlhu o takmer 6,6 mld. USD stáli všetky sledované sektory. Najviac stúpla zahraničná zadlženosť centrálnej banky, a to o 1,828 mld. USD na 20,579 mld. USD. Zahraničné pasíva bankového sektora stúpli o 1,448 mld. USD na 9,569 mld. USD a vlády o 1,153 mld. USD na 11,581 mld. USD. Rovnako stúpol aj zahraničný dlh pri ostatných sledovaných sektoroch o 1,074 mld. USD na 10,624 mld. USD a pri medzipodnikových pôžičkách pri priamych investíciách o 1,059 mld. USD.

V medziročnom porovnaní dominoval nárast zahraničného dlhu komerčných bánk, ktorý stúpol o 1,982 mld. USD. Oproti septembru roka 2009 stúpli aj zahraničné pasíva vlády o 493,2 mil. USD. Ostatné sektory zaznamenali pokles zahraničného dlhu. Najvýznamnejší pokles vykázala centrálna banka, a to o 3,171 mld. USD. Ostatné sledované sektory zaznamenali pokles dlhu voči zahraničiu o 103 mil. USD a dlh z medzipodnikových pôžičiek pri priamych investíciách medziročne klesol o 862,1 mil. USD


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné