Budúci rok bude podľa IFP pre reformy skôr priaznivý

Budúci rok bude podľa IFP pre reformy skôr priaznivý Foto: SITABRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – V budúcom roku by mali na Slovensku prevažovať pozitívne faktory v prospech uskutočnenia štrukturálnych reforiem. Konštatujú to analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR, ktorí vychádzali z porovnania faktorov, ktoré majú podľa politickej ekonómie vplyv na realizáciu štrukturálnych reforiem. Inštitút v zverejnenej analýze upozorňuje, že reformy nezávisia len na odhodlaní politikov. "Na ich realizáciu majú vplyv mnohé ďalšie faktory. A podľa politickej ekonómie by mal byť nadchádzajúci rok z tohto pohľadu pomerne priaznivý. Pozitívne pôsobí vyššia podpora verejnosti, ako i vplyv hospodárskeho a volebného cyklu," konštatuje v správe IFP.

Prvým z pozitívnych faktorov pre realizáciu reforiem je podpora verejnosti. Podľa prieskumu Eurobarometer zo septembra 2010 si na Slovensku až 83 % respondentov myslí, že reformy sú pre krajinu potrebné. Navyše, tento podiel medziročne mierne vzrástol, keď v roku 2009 vyjadrilo názor o potrebe reforiem 78 % respondentov. Druhým faktorom, ktorý vytvára pozitívne predpoklady pre reformy v roku 2011, je hospodársky cyklus. Súvislosť medzi hospodárskym cyklom a úspešnou implementáciou reforiem potvrdila podľa inštitútu štúdia Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), podľa ktorej najlepší čas na reformovanie je dva roky po recesii. Pre Slovensko to bude práve rok 2011.

Treťou pozitívnou okolnosťou má byť vplyv volebného cyklu. "Úspešnejšie reformy sú totiž väčšinou uskutočnené v prvých dvoch rokoch volebného cyklu," dodáva IFP. Okrem pozitívnych teoretických faktorov bude však podľa analýzy inštitútu v hre aj jeden negatívny, a to ozdravovanie verejných financií. "Rozpočtová konsolidácia je sama osebe "reformou“, ktorá vytvára základné predpoklady pre to, aby sme v budúcnosti boli schopní splácať dlhy. Podľa skúseností krajín OECD však môže štrukturálne reformy pribrzdiť, lebo v období fiškálnej konsolidácie sa v minulosti iniciovalo menej reforiem a mali menšiu pravdepodobnosť úspešnej implementácie," dopĺňa inštitút.

Inštitút finančnej politiky pripúšťa, že reformy väčšinou krátkodobo bolia a najmä úzku skupinu ľudí. Napríklad zvýšenie daní občania pocítia už v roku 2011, ale prínos zdravých verejných financií v strednodobom horizonte si jednotlivec predstaví ťažšie. "Inak povedané, pozitívne efekty reforiem sa prejavujú aj s niekoľkoročným odstupom, a preto ich nie je jednoduché presadiť," konštatuje IFP. Zároveň však upozorňuje, že štrukturálne reformy zvyšujú potenciálny výkon hospodárstva a vytvárajú priestor pre vyšší ekonomický rast a zamestnanosť, čo sa v konečnom dôsledku premieta aj do vyššej životnej úrovne občanov.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné