ČSOB ku koncu minulého roka so ziskom 45,18 mil. eur

ČSOB ku koncu minulého roka so ziskom 45,18 mil. eur Ilustračné foto: SITA/Michal BurzaBRATISLAVA 31. marca (WEBNOVINY) – ČSOB dosiahla v minulom roku zisk po zdanení 45,18 mil. eur, z ktorého 90 % plánuje vyplatiť na dividendách. V roku 2009 pritom banka vykázala stratu 15,05 mil. eur. Na vtedajšie hospodárske výsledky však vplývala fúzia s Istrobankou a zvýšené rizikové náklady. Tvorba rezerv a opravných položiek a náklady na proces fúzie viedli tak k zápornému výsledku.

Pod vlaňajšie dosiahnuté výsledky sa podpísalo zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov a šetrenie nákladov. Preto banka prehodnotila uskutočnenie niektorých projektov. Pre zhoršenú ekonomickú situáciu a celkový vývoj úverového portfólia pristúpila k obozretnejšiemu hodnoteniu kreditného rizika. Banke sa darilo v predaji, hlavne úverových produktov na bývanie. Zároveň rástol počet klientov, pre ktorých je ČSOB hlavnou bankou, čo sa prejavilo na nárastoch pravidelných príjmov.

Čisté úrokové výnosy vzrástli vlani o 2,7 % na 153,85 mil. eur. Čisté výnosy z poplatkov a provízií sa zvýšili o 31,5 % na 31,57 mil. eur. Nárast je podľa banky výrazný aj napriek tomu, že medziročné výsledky nie sú úplne porovnateľné kvôli fúzii s Istrobankou v júli 2009.

Celá skupina ČSOB dosiahla v minulom roku konsolidovaný zisk 51,66 mil. eur. Celkové výnosy predstavovali 249,69 mil. eur a náklady boli v sume 146,07 mil. eur. Bilančná suma skupiny bola na konci decembra v objeme 5,795 mld. eur. Členmi konsolidovaného celku boli ku koncu minulého roka ČSOB Leasing, ČSOB Leasing poisťovací maklér, ČSOB stavebná sporiteľňa, ČSOB Factoring, ČSOB d.s.s., ČSOB Asset Management, Istrofinance a Nadácia ČSOB.

V roku 2011 očakáva ČSOB pokračujúci pozitívny vývoj najmä v oblasti retailu. Naďalej sa chce profilovať ako banka špecializujúca sa na poskytovanie úverov a správu majetku s dôrazom na produkty pravidelného sporenia. Svoje postavenie plánuje posilniť aj v oblasti malých a stredných podnikov. Ako povedal generálny riaditeľ Daniel Kollár, cieľom je aj oživenie pozície ČSOB v korporátnom biznise. "Prioritou naďalej zostáva optimalizácia nákladov a kvalitné riadenie rizika a kapitálu," povedal Kollár. Aktivity bude banka smerovať aj na získanie nových klientov, ktorí nebudú využívať iba vybrané produkty, ale vyberú si ČSOB za svoju domovskú banku.

ČSOB do konca roka 2007 pôsobila na Slovensku ako pobočka zahraničnej banky. Od 1. januára 2008 sa stala samostatnou akciovou spoločnosťou s vlastným predstavenstvom. ČSOB patrí do skupiny KBC, pričom belgická skupina vlastní v slovenskej banke 100-percentný podiel na hlasovacích právach. V druhej polovici marca 2008 sa KBC dohodla s rakúskou BAWAG P.S.K. na odkúpení Istrobanky. V júli 2008 uzavreli proces odkúpenia. Od 1. júla 2009 sa obe slovenské banky zlúčili do jednej, pričom značka Istrobanky zanikla.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné