Envirorezort v roku 2011 bude naprávať resty voči EK

Envirorezort v roku 2011 bude naprávať resty voči EK Slovensko sa dopustilo priestupku voči Európskej komisii aj tým, že nemalo včas vypracovanú stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov. Šéf envirorezortu József Nagy to chce vyriešiť.Ilustračné foto SITA/Nina BednárikováBRATISLAVA 31. decembra (WEBNOVINY) – Minister životného prostredia József Nagy (Most-Híd) vidí najväčšiu výzvu v novom roku pre jeho rezort v zlepšení legislatívy. "Najväčšou výzvou je dať dohromady legislatívnu stránku, ktorá je dosť zaostalá," skonštatoval Nagy. Za ďalšie výzvy považuje odstránenie infringementov, t.j. priestupkov, ktoré sa týkajú zákazu vývozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu na spracovanie do cudziny. "To vlastne už tiež máme v medzirezortnom pripomienkovom konaní," povedal.

Envirorezort v budúcom roku predstaví Návrh zákona o ochrane prírody a krajiny
Infringement je konanie, ktoré začne Európska komisia vtedy, keď si členský štát Európskej únie neplní svoje povinnosti voči komunitárnemu právu. Často hrozí práve za to, že krajina netransponuje v dohodnutom termíne eurosmernice či nariadenia do svojich zákonov. Slovensko má infringement aj za chránené vtáčie územia. "Tam sme si dali záväzok, že nebudeme vyhlasovať chránené vtáčie územia dovtedy, kým sa nepredloží aj vypracovaný program starostlivosti pre tie územia. Aby neboli vlastníci alebo dotknutí v takom vákuu, kde nevedia, čo treba robiť, len vedia, že nesmú urobiť nič," uviedol Nagy. "Vláda SR prehodnotí rozsah chránených území podľa svojich medzinárodných záväzkov, možností spoločnosti a ekonomickej situácie krajiny. Stanoví pravidlá obmedzenia vlastníckych práv k pozemkom pri zavedení jasných pravidiel vzťahov medzi ochranou prírody a vlastníkmi na základe dialógu medzi vlastníkmi, ochranármi a vedeckou obcou,“ uvádza sa v programovom vyhlásení vlády. Práve tento záväzok sa stal dôvodom, že envirorezort má podľa legislatívneho plánu posledný štvrťrok roka 2011 predložiť kabinetu Návrh zákona o ochrane prírody a krajiny.

Európska komisia dvíha výstražný prst
Slovensko sa dopustilo priestupku voči Európskej komisii aj tým, že nemalo včas vypracovanú stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov. Túto stratégiu však na poslednom tohtoročnom rokovaní vlády kabinet schválil. Podľa Nagya sa tým pravdepodobne Slovensko vyhne negatívnemu rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora v Haagu. Ak by naša krajina dostala za chýbajúcu stratégiu pokutu, jej výška by bola až 725-tisíc eur.

Ministerstvo životného prostredia by stratégiu obmedzovania ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky odpadov malo implementovať do návrhu zákona o odpadoch, ktorý je podmienený prijatím rámcovej eurosmernice o odpadoch. Vláda chce o tejto novele rokovať posledný štvrťrok roka 2011. Uvádza sa to v schválenom Rámcovom pláne legislatívnych úloh vlády SR. Do legislatívneho plánu sa na rok 2011 dostali aj dlhoočakávané návrhy zákonov envirorezortu. V druhom štvrťroku sa dostane na stôl ministrov novela zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Vláda má v pláne prerokovať aj Návrh zákona o identifikácii environmentálnej záťaže a určení zodpovednej osoby za ňu. "Vláda bude venovať zvýšenú pozornosť likvidácii starých environmentálnych záťaží. Určí postup pri ich odstraňovaní a garantuje 10 % príjmu Environmentálneho fondu na odstránenie starých záťaží," uvádza sa v programovom vyhlásení vlády.

Súvisiace články:
Envirorezort si bude musieť nájsť peniaze na odkaliská sám
Na bezpečnosť odkalísk je potrebných 200000 €, tvrdí rezort Od apríla do júna má vláda rokovať aj o Návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Tatranský národný park (TANAP) a jeho zóny. Na tejto úlohe sa uzniesla bývalá vláda Roberta Fica 25. novembra 2009. Návrhy, ktoré na zonáciu Tatier pripravila bývalá vláda, vzbudili protesty odbornej i laickej verejnosti, pretože sa v nej počítalo s preradením niektorých území z vyššieho stupňa ochrany na nižší, čím by sa umožnilo stavať rekreačné a turistické objekty aj na miestach v TANAP, kde to doteraz nie je možné. Zonáciu nakoniec odročili. V druhom štvrťroku budúceho roka plánuje ministerstvo životného prostredia predložiť na ministerské rokovanie aj Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský raj a jeho zóny.

Agentúra SITA vydá k správe zvukovú správu.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné