Ftáčnika zaujímajú názory občanov o PKO

Ftáčnika zaujímajú názory občanov o PKO Primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik počas Dňa otvorených dverí bratislavskej samosprávy v Primaciálnom paláci. Ilustračné foto SITA/Marián PeigerBRATISLAVA 19. apríla (WEBNOVINY) – O budúcnosti nábrežia pri Dunaji a Parku kultúry a oddychu rozhodnú mestskí poslanci po širokej verejnej diskusii občanov. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii primátor mesta Milan Ftáčnik. Cieľom verejnej diskusie je, aby sa mohli k problematike PKO vyjadriť všetci zainteresovaní, aj bežní Bratislavčania, nielen aktivisti a investor. Mesto má takúto diskusiu pripravenú, podľa Ftáčnika však nemá s takouto diskusiou skúsenosti. Má však predstavu o tom, čo chce ľuďom ponúknuť.

Mesto chce prostredníctvom verejnej diskusie pozbierať relevantné informácie, ktoré sú potrebné na rozhodnutie o budúcnosti PKO. Podľa Ftáčnika je dôležité poznať aj historickú hodnotu PKO, urbanistickú hodnotu priestoru a možné alternatívy využitia nábrežia. „Hlavným výstupom diskusie by mali byť silné argumenty pre rozhodnutie poslancov mestského zastupiteľstva,“ uviedol Ftáčnik.

Jednou formou diskusie sú odborné stretnutia. Na tých sa podľa Ftáčnika bude hodnotiť aj pamiatková hodnota PKO, otázka možného využitia priestoru z hľadiska jeho funkcií. Mesto chce vytvoriť tiež priestor na internete, kde môže prezentovať všetky argumenty, ktoré budú v prospech niektorej z alternatív, ktoré mesto ponúkne. Uvažuje tiež nad vytvorením facebookovej skupiny. Podľa Ftáčnika je však problém, že mesto nezačína „na zelenej lúke“ a je limitované rozhodnutiami, ktoré urobilo predchádzajúce vedenie, keďže pozemky pod PKO patria investorovi.

Podľa Ftáčnika by mala byť diskusia ukončená reprezentatívnym prieskumom verejnej mienky

Ten umožní ľuďom, aby sa vyjadrili bez ohľadu na to, či boli účastníkmi diskusie. „Náš záujem bude v koncentrovanej podobe dostať do každej domácnosti, ako bude vyzerať možná budúcnosť z hľadiska jednotlivých alternatív. Napríklad prezentáciou formou inzertnej stránky v Bratislavských novinách, alebo inom periodiku tohto typu, ktoré je možné dostať do každej domácnosti,“ uviedol Ftáčnik. Mesto tak chce dosiahnuť, aby bolo čo najmenej odpovedí „neviem“ a aby občania boli čo najviac informovaní. Vzorka, ktorá sa považuje za reprezentatívnu je v Bratislave 500 respondentov, podľa Ftáčnika by ich však malo by byť aj 000, aby to bolo nespochybniteľné. Výber agentúry, ktorá urobí verejný prieskum, chce mesto uskutočniť verejnou súťažou v máji.

O výslednej podobe PKO by sa malo rozhodnúť v júni

Prieskum verejnej mienky bude podkladom v materiáli, ktorý vedenie predloží mestským poslancom na zasadnutie s tým, že momentálne pracuje na pripomienkach, ktoré už dostalo od aktivistov a investora. Internetovú stránku, na ktorej sa uskutoční verejná diskusia, spustí mesto 2. mája, následne začne s odbornými stretnutiami. Tie by mali byť podľa Ftáčnika ukončené do konca mája až polovice júna prieskumom verejnej mienky. O výslednej podobe PKO by tak mali rozhodnúť poslanci v júni.

Henbury je sklamané materiálom verejnej diskusie

Investor Henbury Development je sklamaný materiálom, ktorý mesto pripravilo do verejnej diskusie na tému „Aké chceme nábrežie a PKO?“. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa projektu Nové PKO Marta Bujňáková. Podľa nej mesto presadzuje alternatívy riešenia, ktoré nie sú pre investora v plnej miere akceptovateľné a obsahuje informácie, ktoré nezodpovedajú skutočnosti a zavádzajú občanov.

Mesto má s investorom platne uzatvorenú zmluvu, ktorá vyplýva z rozhodnutia mestského zastupiteľstva z decembra 2009. Z nej vyplýva, že mesto si prenajíma priestor nového PKO v kapacite 1 000 ľudí. Zmluva o budúcej zmluve, týkajúca sa tohto nájmu, bola uzatvorená v júni 2010. Do konca roka 2010 mal investor predložiť štúdiu nového PKO, čo sa aj stalo. Mesto sa k tejto štúdii vyjadrilo nesúhlasne. Investora však o tom podľa Bujňákovej zatiaľ nikto oficiálne neinformoval.

Alternatíva úplného zachovania PKO je pre investora neprijateľná

Alternatíva zachovania časti PKO by bola prijateľná iba v takej podobe, ako ju navrhuje investor – zachovať len vstupnú halu, ktorá bude zároveň slúžiť na kultúrno-spoločenské podujatia a zakomponovať ju do projektu. S výstavbou ďalšej novej haly investor nesúhlasí.

Mesto plánuje zapojiť do rozhodovania o budúcnosti PKO Bratislavčanov verejnou diskusiou. Investor odporúča vychádzať zo skutočnosti, že nejde o nový problém a verejnosť už svoj názor má. Navrhuje preto uskutočniť seriózny reprezentatívny výskum verejnej mienky, ako základné východisko k verejnej diskusii. Ftáčnik chce uskutočniť prieskum verejnej mienky až po ukončení verejnej a odborných diskusií. Investor tiež navrhuje doplniť existujúce varianty o variant “postaviť nové PKO v Petržalke “, „nestavať nič, pretože mestská ponuka priestorov na kultúrne aktivity je viac ako dostatočná“, prípadne navrhnúť iné možnosti riešenia. Tiež chce nezužovať problematiku na PKO samotné, ale navrhnúť riešenia podoby celého nábrežia Dunaja, minimálne po most SNP.

Diskusia k PKO mala byť už za Ďurkovského,tvrdí Trubíniová

Verejná diskusia k Parku kultúry a oddychu v Bratislave sa mala uskutočniť už za primátorovania Andreja Ďurkovského. Pre agentúru SITA to uviedla aktivistka Ľubica Trubíniová. "My ako iniciatíva Bratislava otvorene sme celé roky o toto žiadali a nielen pri PKO," uviedla Trubíniová. Podľa nej ide o systémovú vec, verejná diskusia by mala byť súčasťou všetkých dôležitých problémov v Bratislave. Trubíniová sa vyjadrila, že by bola rada, keby sa v nej vyjadrilo čo najviac občanov a keby si najviac ľudí povedalo svoj názor, aké by malo byť celé nábrežie, čo by malo obsahovať, aké funkcie by malo spĺňať.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné