GP zverejnila dôvody dovolania v spore STV s Omega Plus

GP zverejnila dôvody dovolania v spore STV s Omega Plus Foto: SITABRATISLAVA 19. apríla (WEBNOVINY) – Generálna prokuratúra zverejnila dôvody podania mimoriadneho dovolania v spore bývalej STV, dnes Rozhlasu a televízie Slovenska so spoločnosťou Omega Plus. "Dôvodom na podanie mimoriadneho dovolania bola procesná chyba Krajského súdu v Bratislave a odňatie možnosti konania žalovaného pred súdom," uviedla hovorkyňa generálneho prokurátora Jana Tökölyová. Prokuratúra dovolanie podala 31. marca, šéfka RTVS Miloslava Zemková už na rokovaní Rady RTVS informovala, že exekúcia v šesťmiliónovom spore je aktuálne zažehnaná.

Okrem dovolania podala prokuratúra aj návrh na odklad vykonateľnosti napadnutých súdnych rozhodnutí, teda zaplatenie 85 153 696 Sk (2 826 585 €) s 12 percentným ročným úrokom z omeškania.

Dôvod mimoriadneho dovolania vysvetľuje prokuratúra tým, že po rozhodnutí Najvyššieho súdu SR a vrátení veci na krajský súd na opätovné konanie rozhodla o odvolaní žalovaného (bývalá STV-pozn. SITA) sudkyňa, ktorá bola vylúčená z prejednávania a rozhodovania o veci. To je podľa prokuratúry závažnou procesnou chybou, pretože dôvod vylúčenia je daný vždy pre celé konanie.

"Postupom súdu prvého stupňa ako aj postupom odvolacieho súdu bola žalovanému odňatá možnosť konať pred súdom a to tým, že súdy odmietli vykonať žalovaným navrhované dôkazy na preukázanie skutočnej výšky ujdeného zisku žalobcu," uvádza sa v stanovisku prokuratúry. Súd nevykonal dôkaz, teda znalecký posudok, ktorý je podľa generálnej prokuratúry schopný preveriť spôsob priradenia jednotlivých nákladových položiek k jednotlivým ekonomickým aktivitám žalobcu a ktorý je schopný porovnať ich správnosť s údajmi uvedenými v účtovných uzávierkach.

Prokuratúra konštatuje, že rozsudkami bol žalovaný zaviazaný na zaplatenie vysokého peňažného plnenia. Ak by došlo k plneniu alebo k výkonu predmetných rozhodnutí a následne by boli rozhodnutia Najvyššieho súdu zrušené, vznikla by žalovanému pohľadávka na vydanie značne vysokého bezdôvodného obohatenia. Táto pohľadávka by bola nezabezpečená, pričom predpoklady jej vymožiteľnosti sú neisté a rizikové. Z tohto dôvodu podali súčasne s mimoriadnym dovolaním návrh na odloženie vykonateľnosti.

Spoločnosť Omega Plus žalovala bývalú STV pre vypovedanie zmluvy na výrobu predpovede počasia – firma ju mala vyrábať do roku 2005. Zmluvu podpísali v roku 1997 za riaditeľovania Igora Kubiša, vypovedaná bola za riaditeľa Milana Materáka. Podľa verdiktu má televízia zaplatiť firme priznanú istinu 2 826 584,88 eura a priznané trovy konania 157 397,96 eura. Tento verdikt odvolacieho Krajského súdu v Bratislave je z 22. júna 2010. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 31. augusta, suma však narastá.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné