Kniha úspešného slovenského podnikateľa aj v zahraničí

Kniha úspešného slovenského podnikateľa aj v zahraničí Vľavo: prof. Štefan Kassay autor pentalógie Podnik a podnikanie a v pravo: Roman Supek, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Záhrebe.BRATISLAVA 18. apríla (WBN/PR) – V piatok 15.4.2011 sa konala prezentácia druhého zväzku pentalógie Enterprise and Entrepreneurship (Podnik a podnikanie) s názvom Economics and Finance (Ekonomika a financie) prof. Štefana Kassaya. Odborná novinárska obec prijala pozvanie do priestorov Slovenského veľvyslanectva v Záhrebe. Už v novembri 2010 bol v Chorvátsku predstavený prvý zväzok pentalógie s názvom Entrepereneurial Environment a veľmi úspešne sa etabloval na tamojší trh. Zástupca chorvátskeho vydavateľstva FRAKTURA, ktoré vydáva kompletnú pentalógiu, Seid Serdarevič, sa vyjadril: „O knihu je veľký záujem a predaj sa slušne rozbieha, i keď kniha nie je lacná. Profesor Kassay je medzinárodne uznávaný autor, ktorý je známy vďaka svojim odbornými dielam aj v Chorvátsku. Možno preto predpokladať, že aj o druhý zväzok bude zvýšený záujem zo strany manažérov, študentov či vedcov. “
Rozsiahle zväzky uvádzajú najmodernejšie vedecké teórie podporené prípadovými štúdiami, ktoré sa aplikovali v slovenskej spoločnosti I.D.C. Holding, a.s. Druhý zväzok podrobne skúma problematiku ekonomiky a financií a vzájomnú závislosť medzi makroekonomickými a mikroekonomickými procesmi. „Vychádzam z toho, že makroekonomika je pre podnik zvlášť dôležitá, pretože tvorí rámec a legislatívne podmienky podnikania a správania sa podnikov,“ uvádza autor Dr.h.c.prof. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
O kvalite pentalógie je presvedčený aj Roman Supek, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec SR v Záhrebe.
„Hodnota tejto knihy je v tom, že je zameraná na ekonomiky v transformácii, ktorou prechádzajú krajiny strednej a južnej Európy,“ hovorí Supek. Spomínané krajiny majú svoje špecifiká, avšak museli prejsť podobnou cestou prechodu z plánovaného typu hospodárstva na trhový. A ako ďalej pokračuje: „Pentalógia preto môže byť na chorvátskom trhu veľmi užitočná, a to nielen pre chorvátskych ekonomických odborníkov a akademickú spoločnosť, ale aj v širšom meradle pre ľudí spojených s podnikaním,“ hodnotí veľvyslanec Roman Supek.
Na Slovenskom trhu už vyšli tri zväzky pentalógie Podnik a podnikanie vo vydavateľstve VEDA a odborná verejnosť sa môže tešiť tento rok na štvrtý zväzok, ktorý príde na trh v letných mesiacoch.
Kvalitu publikácie ohodnotila Európska akadémia vied a umení (EAVU) pečaťou najvyššej kvality. Prezident EAVU Prof. MUDr. Felix Unger, Dr. h.c., zo Salzburgu zavíta v máji na Slovensko. Prof. Unger prichádza na pozvanie Nadácie profesora Štefana Kassaya, aby vystúpil s prednáškou na odbornej konferencii Tolerancia v spoločnosti.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné