Materská dávka bude od januára vyššia

Materská dávka bude od januára vyššia Foto: digi-foto.skBRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – Materská dávka, ktorú vypláca Sociálna poisťovňa, sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 55 % na 60 % hrubej mzdy matky. Súčasne sa predĺži obdobie poberania tejto dávky, a to z 28 týždňov na 34 týždňov. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2011. Zvýšenie a predĺženie obdobia poberania materskej dávky sa bude týkať aj tých matiek, ktoré začali túto dávku dostávať pred 1. januárom budúceho roka a budú ju poberať aj po tomto termíne. Matkám, ktoré porodili súčasne dve a viac detí, sa bude materská dávka vyplácať 43 týždňov. Ochranná lehota tehotných žien v nemocenskom poistení sa predlžuje zo súčasných 6 mesiacov na 8 mesiacov.

Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku sa podmieňuje stratou príjmu ku dňu vzniku nároku na predčasný dôchodok. Ochranná lehota v nemocenskom poistení sa od začiatku januára skracuje zo súčasných 42 dní na 7 dní, a to s cieľom redukovať neodôvodené vyplácanie nemocenských dávok. Podmienky nároku na ošetrovné dobrovoľne nemocensky poistených osôb sa novelou zákona sprísňujú stanovením minimálneho obdobia tohto poistenia na 270 dní, obdobne ako je to pri nemocenskom. Z možnosti dobrovoľného nemocenského poistenia sa vylučujú poberatelia starobných, predčasných starobných a invalidných dôchodkov.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné