MVO: Minister zoberie obciam peniaze na separovaný zber

MVO: Minister zoberie obciam peniaze na separovaný zber Foto: Ilustračné foto SITA/Michal BurzaBRATISLAVA 28. februára (WEBNOVINY) – Centrum pre trvalo udržateľné alternatívy (CEPTA) sa obáva vykonávacej vyhlášky k zákonu o obaloch, ktorú plánuje vydať ministerstvo životného prostredia.

"Minister životného prostredia pripraví väčšinu obcí o časť príjmu za zhodnotené suroviny a znemožní tak rozvoj, respektíve udržanie separácie komunálnych odpadov v obciach Slovenskej republiky," nazdáva sa CEPTA. Návrh vyhlášky okrem iného upravuje dokladovanie materiálového toku vyseparovaných a zhodnotených odpadov z obalov. Podľa Miloša Veverku z občianskeho združenia CEPTA rezort pri jej príprave podľahol lobingu zástupcov recyklačného priemyslu.

"Jeho navrhované zmeny by spôsobili prechod potvrdení za vyseparovaný a zhodnotený odpad z obcí na zhodnotiteľa," uvádza Veverka. CEPTA navrhuje prijať rýchle opatrenia, ktoré by zabránili falšovaniu potvrdeniek. Žiada, aby každá potvrdenka o zhodnotení obsahovala minimálne informácie o mieste pôvodu, čase vyseparovania, množstve, subjekte, ktorý ho vyzbieral a o prvom zhodnotiteľovi / recyklátorovi týchto vyseparovaných obalov.

Potvrdenky pre obce

Okrem toho chcú, aby musel zhodnotiteľ, respektíve recyklátor vystaviť minimálne raz za pol roka potvrdenie o zhodnotení odpadov z obalov pre obce. Tieto potvrdenky však budú naďalej zbierať a odovzdávať aj obce, ktorým bude vyseparované množstvo refundované. V druhom kroku CEPTA očakáva, že ministerstvo životného prostredia bude bez zbytočného odkladu iniciovať zavedenie integrovaného informačného systému, ktorý bude sledovať materiálový tok obalov a odpadov z nich od jeho pôvodu až po zhodnotenie. Výrobcov a dovozcov obalov podľa združenia CEPTA nezaujíma, akými vyseparovanými surovinami naplnia pre nich záväzné limity EÚ, ktoré sú dnes na úrovni 40 percent pre recykláciu plastových obalov. Foto: Ilustračné foto SITA/Dušan Hein

Cez oprávnené organizácie budú zhodnocovať, respektíve recyklovať predovšetkým ľahko vytriediteľné odpady z priemyslu ako napríklad obaly z obchodných reťazcov.

Obaly z komunálneho odpadu, ktorých zhodnotenie je finančne najnáročnejšie a vyžaduje si zber, zvoz, dotriedenie, lisovanie a ďalšie postupy, ostanú na bedrách obcí bez finančnej podpory priemyslu. CEPTA upozorňuje, že to je v priamom rozpore s rozšírenou zodpovednosťou výrobcov v zmysle smernice 2008/98/ES o odpade.

Lacný separát z Ukrajiny

Obce budú musieť naďalej zbierať sporné potvrdenky, ak budú chcieť získať časť príspevkov za separáciu z Recyklačného fondu. Ten však nie je viazaný mierou zhodnotenia. Navyše navrhované znenie vyhlášky nebráni zhodnotiteľovi alebo recyklátorovi potvrdiť zhodnotenie, respektíve recykláciu obalov, ktoré nepochádzajú z územia SR. Keďže materiálový tok nemá ako overiť, mohli by takto potvrdiť napríklad aj lacný separát z Ukrajiny. Tým by sa miera recyklácie slovenských obalov ešte viac znížila, uvádza CEPTA.

„Vydaním takejto vyhlášky reálne hrozí, že obce prídu o zdroj príjmov zo separovaného zberu, pretože povinné osoby budú dokladovať zhodnotené množstvá odpadov z obalov potvrdeniami priamo od recyklátorov," konštatuje Veverka. Dodáva, že po novom už potvrdenia nebudú mať obce, respektíve zberové spoločnosti, ktoré v obciach zabezpečujú separovaný zber.

„Obce nebudú mať na základe čoho dokladovať oprávneným organizáciám zhodnotené množstvá odpadov z obalov a teda nedostanú príspevok za zhodnotené množstvá," uvádza CEPTA. Podľa Veverku nebudú ničím motivované k rozširovaniu, zefektívňovaniu či vôbec zachovaniu separovaného zberu ako ho poznáme dnes, keďže separácia odpadov je v priemere 4,5 krát drahšia ako jeho uloženie na skládku.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné