MZ má pochybnosti o kvalitách programu reforiem

 MZ má pochybnosti o kvalitách programu reforiem Ministerstvo zdravotníctva SRFoto: trades.skBRATISLAVA 18. apríla (WEBNOVINY) – Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR má pochybnosti o záujme rezortu financií konštruktívne spolupracovať pri presadzovaní reforiem v sektore zdravotníctva a má taktiež pochybnosť o vecných kvalitách Národného programu reforiem 2011. Ministerstvo zdravotníctva pritom trvá na zapracovaní všetkých svojich pripomienok k materiálu, okrem iného odmieta pravidelnú revíziu skupín liekov raz za dva roky či navrhnuté úpravy na zvýšenie transparentnosti. Žiada taktiež vypustiť celú stať venovanú uvoľneniu predaja voľnopredajných liekov.

Rezort tvrdí, že program reforiem v časti „Lieková politika“ nezohľadňuje závery bilaterálneho stretnutia s ministerstvom zdravotníctva, ako aj pripomienky zasielané k materiálu priebežne počas jeho tvorby. "Vyskytujú sa v ňom nevhodné termíny a tiež zasahuje do vecnej pôsobnosti rezortu zdravotníctva. Zo znenia predkladaného materiálu je zrejmé, že ministerstvo financií pri jeho príprave vychádzalo z neoficiálnych zdrojov voľne dostupných na internetových stránkach (napríklad z takzvaného projektu Mintha, ktorý nie je a ani nikdy nebol oficiálnym projektom rezortu zdravotníctva,“ konštatuje ministerstvo zdravotníctva v rámci pripomienkového konania.

Podľa neho doslovným alebo takmer doslovným prepisom textu z takzvaného projektu Mintha (pracovný názov nezrealizovanej reformy liekovej politiky, ktorú vypracoval bývalý poradca ministra zdravotníctva Martin Filko a bývalá podpredsedníčka kategorizačnej komisie Angelika Szalayová – pozn. redakcie) boli do predkladaného materiálu zapracované časti týkajúce sa pravidelnej revízie skupín liekov, zvyšovania transparentnosti procesov a uvoľnenia predaja voľnopredajných liekov.

Národný program reforiem SR 2011 obsahuje opatrenia, ktoré bude slovenská vláda realizovať počas volebného obdobia do polovice roku 2014. Prináša súbor opatrení nevyhnutných pre posilnenie oživenia hospodárstva z krátkodobého hľadiska, rastu kvality života v strednodobom horizonte, ako aj z hľadiska postupného plnenia cieľov stanovených v stratégii Európa 2020. V oblasti zdravotníctva má napríklad ambíciu uvoľniť predaj voľnopredajných liekov, rozšíriť systém kompenzácie rizikovej štruktúry poistencov, či prepracovať systém čakacích listín.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné