Na plánované lekárske zákroky sa možno bude čakať kratšie

Na plánované lekárske zákroky sa možno bude čakať kratšie Ilustračné foto: SITA/APBRATISLAVA 31. januára (WEBNOVINY) – Pacienti zaradení na čakacie listiny na plánovanú zdravotnú starostlivosť budú možno na zákroky čakať kratšie. To si aspoň od novely vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti sľubuje Ministerstvo zdravotníctva SR. V prípade schválenia by zmeny mali platiť od polovice marca tohto roku.

Návrh okrem iného ukladá poskytovateľovi vždy do 30. septembra kalendárneho roka oznamovať zdravotnej poisťovni kapacitu zdravotných výkonov plánovanej zdravotnej starostlivosti pre nasledujúci rok. Pre rok 2011 by to poskytovatelia mali stihnúť do konca marca. Poisťovňa následne na základe oznámenia kapacity dohodne do 31. októbra s poskytovateľom rozsah zdravotných výkonov, ktoré môže poskytnúť v nasledujúcom roku tak, aby neprekročil svoju celkovú kapacitu pre daný zdravotný výkon.

Ak je pritom na základe poradia poistenca v zozname a oznámenej kapacity výkonov predpokladaný termín poskytnutia plánovanej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa dlhší ako šesť mesiacov, poisťovňa bude informovať poistenca o možnosti poskytnutia starostlivosti u iného poskytovateľa, s ktorým má uzatvorenú zmluvu v kratšom termíne, alebo požiadať o poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti u poskytovateľa, s ktorým nemá uzatvorenú zmluvu, a to tak v Slovenskej republike ako aj v inom členskom štáte Európskej únie.

Cieľom novely je podľa rezortu aj zvýšiť transparentnosť pri zaraďovaní poistencov do zoznamu na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Poskytovateľ tak urobí, ak by pacient na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti čakal dlhšie ako tri mesiace, ak s poskytnutím plánovanej zdravotnej starostlivosti súhlasí a zároveň ak má niektorú zo stanovených diagnóz.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné