Pre finančnú situáciu VšZP vláda narýchlo mení zákon

Pre finančnú situáciu VšZP vláda narýchlo mení zákon Foto: vszp.skBRATISLAVA 30. marca (WEBNOVINY) – Vláda pre finančnú situáciu štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) narýchlo mení zákon. Na návrh Ministerstva zdravotníctva SR totiž odsúhlasila posunutie účinnosti nových podmienok vykazovania platobnej schopnosti z apríla 2011 na začiatok roku 2013. "Všeobecná zdravotná poisťovňa v súčasnosti spravuje asi 70 % zdrojov z verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike a ak by sa nerealizovala zmena, znamenala by zásadný problém vo financovaní poskytovanej zdravotnej starostlivosti so silným negatívnym dopadom na 3,5 mil. poistencov a približne 11 tis. zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti," upozorňuje rezort.

Ako po stredajšom rokovaní vlády uviedla premiérka Iveta Radičová, vláda používa a použije všetky dostupné procesy a nástroje, aby zabránila riziku, žeby sa VšZP mohla dostať do konkurzu. Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik skonštatoval, že problémy spôsobilo aj nereálne účtovníctvo za bývalého vedenia poisťovne. Priznal, že VšZP by v prípade neposunutia účinnosti nové kritériá podľa všetkého nesplnila. Podľa neho je pre ozdravenie poisťovne nevyhnutné dať jej na to dostatočný časový priestor. Opätovne zopakoval, že poistencov sa tieto zmeny nijako nedotknú.

Podľa vyjadrení generálneho riaditeľa poisťovne Mariána Faktora je VšZP aktuálne platobne schopná, teda spláca svoje záväzky do 30 dní od lehoty splatnosti. Ostatná novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorá začne platiť od piatka 1. apríla, podmienky platobnej schopnosti sprísňuje, pridáva k nim sledovanie pomeru krátkodobých pohľadávok a záväzkov a kapitálovej primeranosti. Práve s ich napĺňaním by poisťovňa mohla mať problémy. Ak by pritom nedodržiavala platobnú schopnosť, hrozili by jej sankcie zo strany Úradu pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Ministerstvo v predkladacej správe k novele argumentuje, že neschválením zmeny by štátu hrozili značné hospodárske škody. Podľa neho je nevyhnutné vytvoriť dostatočný časový priestor na to, aby sa najväčšia zdravotná poisťovňa dostala do takej hospodárskej kondície, aby nebola vystavená možným sankciám kvôli výsledkom hospodárenia z minulých období. Novela pritom nebola predmetom medzirezortného pripomienkového konania a kabinet schválil jej prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Zmena by mala nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Iba v utorok minister zdravotníctva Ivan Uhliarik a generálny riaditeľ VšZP informovali, že bývalé vedenie poisťovne viedlo nafúknuté, nereálne účtovníctvo a prikrášlilo si hospodársky výsledok o viac ako 50 mil. eur. Problémom bolo najmä preceňovanie pohľadávok a nesprávne vytváranie opravných položiek. Aktuálne sa ukázalo, že na minimálne pokrytie všetkých pohľadávok by bolo potrebných približne 65 mil. eur. O túto sumu by sa tak zvýšila minuloročná deklarovaná koncoročná strata 70 mil. eur a dosiahla by tak 135 mil. eur. Po zúčtovaní tejto straty by kleslo vlastné imanie poisťovne na 27 mil. eur.

Všeobecná zdravotná poisťovňa je najväčšou poisťovňou na trhu. Začiatkom roku 2010 sa zlúčila so Spoločnou zdravotnou poisťovňou. V súčasnosti sa stará o viac ako 3,5 mil. klientov. Minuloročné hospodárenie ukončila so stratou takmer 70 mil. eur. V samotnom januári 2011 evidovala zisk necelých 1,7 mil. eur.
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou uskutočnil v septembri uplynulého roku v poisťovni dohľad. Jeho výsledkom bola séria ozdravných opatrení, ktoré VšZP musela prijať. K nim patrí zabezpečenie vyrovnaného hospodárenia na mesačnej báze, zníženie nákladov na nákup zdravotnej starostlivosti, či optimalizácia siete pobočiek a počtu pracovných miest.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné