PROGRAM SPS: ČIERNE NA BIELOM

Finance

Zjednodušíme daňový systém a znížime zdaňovania práce. Zlepšíme výber daní najmä u subjektov, ktoré zo Slovenska vyvádzajú stovky miliónov v nezdanených ziskoch. Nižšie zdanenie práce a spravodlivé dane.
Dane: Ide to aj jednoducho! Podporujeme rovnú daň.
● Zavedieme minimum, na ktoré štát nemôže siahnuť. Taktiež podporujeme jeden odvod – zdravotné poistenie + sociálne poistenie + daň z príjmu. Zamestnanec musí vedieť, koľko stojí jeho práca.
● Uľahčíme platenie daní. Dane a odvody zjednotíme do jednej platby a zavedieme jednotné inkasné miesto – ideálne na každej pošte (podobne ako to funguje v Czech pointoch). V rámci boja proti byrokracii zavedieme jednoduchý daňový formulár, ktorý budete môcť vyplniť on-line počas 10 minút.
● Začneme diskusiu o zmenách daňových sadzieb v súvislosti s robotizáciou.
● Zisk vytvorený na Slovensku bude u nás aj zdanený. Zlepšíme pravidlá, dohľad a sankcie v prípade vyvádzania ziskov. Posilníme motiváciu firiem, aby väčšiu časť zisku investovali u nás či rozdelili zamestnancom. Atraktívnym bonusom môžu byť napríklad rôzne úľavy na odvodoch.
● Obmedzíme daňové raje a odkryjeme vlastníkov nielen v Karibiku. Podporíme jednotný daňový základ firiem v EÚ. Zabránime vlastníkom firiem, obchodujúcich so štátom, schovávať sa za anonymné štruktúry.
● Podporíme sektorovú daň pre banky, telekomunikácie, vodárne a iné trhy, kde je malá konkurencia a vytvorený zisk ide spravidla do zahraničia. Dosadíme silné vedenie regulačných úradov, ktoré dohliadne, že daň nedopadne na spotrebiteľov.
● Zvýšime poplatky za ťažbu národného bohatstva. Nebudeme si kupovať investorov dotáciami, aby potom zisky odišli do zahraničia.
● Sme proti viacnásobnému zdaňovaniu poistného na úkor poistenca zo strany štátu. Zabránime pokusom zaviesť ďalšiu daň z poistenia. Navrhujeme zníženie daňového základu, pokiaľ si človek sporí niečo navyše.
A niečo navyše:
● Vytvoríme stabilnejšie prostredie. Schválime maximálne jednu zásadnú zmenu daňových zákonov za funkčné obdobie.
● Nepodporíme nezodpovedné zadlžovanie budúcich generácií.
● Zlegalizujeme konope a zdaníme jeho predaj. Drobné pestovanie, navrhujeme 4-6 rastlín, bude oslobodené od daní. Týmto zastavíme drogových dílerov a čiastočne zničíme ilegálny čierny trh. Konope zdaníme podobne ako alkohol.

Pridat.eu