Prototypová doska Ardiuno uno

Prototypové dosky slúžia k vytváraniu rôznych plošných spojov, ktoré je možné zabudovať do programovateľných systémov predovšetkým v oblasti inteligentných riešení pre domácnosť alebo pre výukové účely či testovanie. Prototypová doska Arduino uno je predpripravená k vytvoreniu vlastného projektu, ktorý je orientovaný na sledovanie jedného naprogramovaného parametra. Tretia verzia modelu prototypovej dosky je založená na ATmega328 a obsahuje všetky potrebné komponenty vrátane inštalačného programu, ktorý je voľne k dispozícii na príslušnom webe dodávateľa (výrobcu).

Čo všetko prototypová doska obsahuje

Arduino uno predstavuje prototypovú dosku, ktorá je často označovaná ako štartovacia, je teda určená predovšetkým pre tých, ktorí s prípravou vlastných (často po domácku vyrobených) projektov v oblasti mikroelektroniky iba začínajú. Doska obsahuje 14 digitálnych vstupov/výstupov slúžiacich k riadeniu jasu LED svetielka a zvuku, ďalej 6 analógových vstupov, slot pre pripojenie USB kábla, konektor pre napájanie a resetovacie tlačidlo. Základná zostava je kompletne pripravená pre zahájenie vlastného programovania. V prípade, že je potrebné integrovať zložitejší systém, je možné základnú dosku rozšíriť o ďalšie súčasti, ako sú klonovacie dosky. Doska komunikuje prostredníctvom týchto rozhraní:

  • GPIO
  • I2C
  • PWM
  • SPI
  • UART

Použitie dosky Arduino uno

Prototypovú dosku Arduino uno je možná považovať za základný jednočipový počítač, ktorý je programovateľný k jednému účelu (ak nie je rozšírený pre ďalšiu funkciu). Na rozdiel od iných modelov a značiek je zostava plošných spojov veľmi jednoduchá a vyžaduje naprogramovanie pripojením k inému zariadeniu (počítaču) s operačným systémom. Jedná sa však o veľmi užitočný nástroj, ktorý využijú najmä začínajúci programátori. Doska nemá vlastný operačný systém a k prevádzke sa pripravuje pomocou programu, ktorý je potreba si po zapojení do externého zariadenia a na základe parametrov používaného operačného systému. Po stiahnutí riadiaceho programu je nutné vytvoriť komunikačné rozhranie a realizovať programovanie prostredníctvom inštalačného programu s užívateľsky prívetivým sprievodcom inštalácie.

Elektronické súčiastky a komponenty od TME

Štartovaciu dosku Aruino uno spoločne s ďalšími produktami od tohto výrobcu si môžete objednať z katalógu spoločnosti TME (Transfer Multisort Elektronik Sp. Z. o.o.). TME je predným dodávateľom kompletných sád a zostáv súčiastok či technológií a nástrojov pre elektrotechniku i ďalšie industriálne oblasti vrátane pomôcok a náradia pre podomácky vyrábané systémy a riešenie súkromných projektov. Doska Arduino Uno v tretej revízii je funkčným a veľmi dobre spracovaným artiklom, pre ktorý v katalógu TME nájdete ďalšie rozširujúce komponenty vďaka ktorým budete veľmi rýchlo schopní vytvárať originálne inteligentné zariadenia domácnosti.


Pridat.eu