Rodičia bojujú proti zrušeniu prešovských škôl

Rodičia bojujú proti zrušeniu prešovských škôl Ilustračné foto. Foto: SITA PREŠOV 29. marca (WEBNOVINY) – Prešovská radnica má vo svojej pôsobnosti 13 základných škôl, kde sú momentálne voľné kapacity pre 1 600 žiakov.

S výhľadom piatich rokov sa tento pokles žiakov ešte prehĺbi o ďalších 400. Problémom sa už zaoberala mestská rada, ale jej členovia sa zhodli iba na tom, že je potrebné zrušiť dve až tri základné školy, spoločnú reč však nenašli pri otázke, aké kritériá by mali byť rozhodujúce pri tomto procese.

Najviac ohrozenými sú základné školy na ulici Matice slovenskej a Mukačevskej, hovorilo sa aj o školách na ulici Mirka Nešpora a Važeckej. Tri z nich sú na Sídlisku III, posledná na Sídlisku Šváby. Dve najviac ohrozené školy okamžite spustili petičné akcie za ich zachovanie. Primátor Prešova Pavel Hagyari nakoniec bod s návrhom na racionalizáciu škôl stiahol z programu mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v stredu 30. marca.

Priemerný počet detí v triedach je 13

Zástupcovia ohrozených škôl sa chystali osobne vystúpiť na zastupiteľstve a obhájiť pred poslancami „svoje“ školy. Paradoxne ide o dve susediace školy, preto sa rodičia pýtajú, prečo by mali práve ich deti zo začiatku sídliska chodiť do vzdialenejších škôl. Nateraz pokračujú v zbieraní podpisov pod petície.

Základná škola na ulici Matice slovenskej získala k dnešnému dňu 4 067 podpisov pod petíciu za jej zachovanie. Riaditeľka školy Renáta Borščová pre agentúru SITA uviedla, že medzi hlavné argumenty, prečo by sa mala zachovať práve ich škola, je jej špecifickosť. Chodí tu veľa žiakov s vývinovými poruchami učenia a s chybami reči. Z tohto dôvodu je ich škola aj personálne vybavená špeciálnymi pedagógmi a logopédmi.

Rozbehli mnohé projekty, ktoré vďaka špeciálnemu diagnostikovaniu – biofitbeku, pomáhajú zvládnuť učivo aj deťom so zdravotným hendikepom, žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou. Borščová uviedla, že majú na škole žiakov, ktorí mali v diktátoch 30 – 40 chýb a vďaka špeciálnym metódam učenia dnes vedia napísať diktát s dvomi – tromi chybami. Priemerný počet detí v triedach je okolo 13. Pre špeciálne triedy však platia iné ekonomické pravidlá, argumentuje riaditeľka. Škola má 349 žiakov v 29 triedach, z toho je 14 tried pre žiakov s chybami reči.

150 rómskych žiakov do ďalších škôl

Za posledný rok počet žiakov vzrástol o 22. Škola má aj štyri triedy prípravky s počtom 37 detí s odloženou školskou dochádzkou. Podľa Borščovej je toto cesta, ako môže mesto bez vysokých nákladov vyriešiť problém nedostatočného počtu miest v materských školách. „Sme pripravení prevziať zo všetkých prešovských materských škôl deti s odloženou školskou dochádzkou a vytvoriť im vhodné podmienky na prípravu do prvej triedy,“ uviedla Borščová. Ak školu na ulici Matice slovenskej zrušia, mesto bude musieť riešiť aj presun 150 rómskych žiakov na iné školy.

Nevzdáva sa ani základná škola na Mukačevskej ulici. Podľa vyjadrenia jej riaditeľa Eduarda Schwarzbachera pod ich petíciu sa podpísalo 3 400 občanov. Rozbehli ju rodičia po zasadnutí Rady školy. Hlavným argumentom, prečo zachovať práve túto školu, je jej poloha na začiatku sídliska. Škola má dlhodobo veľmi dobré ekonomické ukazovatele. Mesto ju nezaradilo do balíka škôl, na ktoré žiadalo financie na rekonštrukciu budov z fondov EÚ. Vedenie školy si svoje prevádzkové náklady vie vykryť z peňazí, ktoré plynú z prenájmu nadbytočných priestorov. Šetrí sa tým rozpočet mesta, radnica nemusela spolufinancovať projekty na jej rekonštrukciu.

Časť budovy si prenajala súkromná materská škola, ktorá im prirodzene vychováva budúcich žiakov. V súčasnosti má škola na Mukačevskej ulici 406 detí v 18 triedach, za posledný rok klesol počet žiakov iba o šesť. Dobré meno škole aj mestu robia žiaci športových tried, kde sa venujú hádzanej, aerobiku a fitnes. Podľa riaditeľa, škola sa môže pochváliť aj dobrou úrovňou vzdelávania. Poslanci si od mesta vyžiadali k predloženému návrhu zmien v sieti škôl a školských zariadení navyše ekonomické hospodárenie škôl a dosiahnuté výsledky pri Monitoringu žiakov, z ktorých sa dá určiť úroveň vzdelávania na konkrétnej škole.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné