Sláčikový workshop a koncerty na zámku Schloss Hof

Sláčikový workshop a koncerty na zámku Schloss Hof BRATISLAVA 19. apríla (WBN/PR) – Cezhraničný projekt Accentus Musicalis prišiel s konceptom vytvorenia bilaterálnej rakúsko-slovenskej platformy zameranej na evanjelizáciu historicky poučenej interpretácie starej hudby. Integrovanou súčasťou projektu je široký záber periodických aktivít, ktoré sa v priebehu rokov 2010-2012 v cezhraničnom regióne Rakúska a Slovenska snažia o kultiváciu interpretačného, vedeckého, didaktického a vzdelávacieho záberu vo sfére predvádzacej praxe starej hudby. Partnermi projektu Accentus Musicalis sú Univerzita múzických umení vo Viedni, Vysoká škola múzických umení v Bratislave a umelecké súbory Musica aeterna Bratislava a Collegium musicum Viedeň. Súčasťou projektu Accentus Musicalis je popularizácia edície vedecko-kritických partitúr s hudbou 17. storočia „Wiener Edition Alter Musik“, ktorá vzniká od roku 1998 na pôde Univerzity múzických umení vo Viedni.

Po úspešných pilotných prezentáciách a koncertoch zrealizovaných v novembri 2010 vo Viedni a v Bratislave vstúpil projekt Accentus Musicalis v marci tohto roku do fázy troch interpretačných workshopov. Prvé dva už zrealizované workshopy, zamerané na štúdium poučenej interpretácie starej hudby v odboroch historické dychové a klávesové nástroje, sa konali v Trnave – Dolnej Krupej a v Eisenstadte a stretli sa s mimoriadnym ohlasom. Zúčastnili sa na nich študenti z jedenástich krajín: Fínska, Talianska, Slovenska, Rakúska, Poľska, Maďarska, Česka, Nemecka, Ukrajiny, Rumunska a Južnej Kórei. Lektormi workshopov boli medzinárodne uznávané kapacity vyprofilované v oblasti historickej interpretačnej praxe starej hudby.

Zavŕšením interpretačných workshopov bude workshop venovaný štúdiu historicky poučenej interpretácie v hre na historické sláčikové nástroje. Uskutoční sa na barokovom zámku Schloss Hof (Rakúsko) v čase od 27. – 30. 4. 2011. Hosťujúcimi lektormi budú Peter Zajíček / Slovensko (barokové husle); Jocelyne Rainer-Gibert / Rakúsko (barokové husle); Balász Máté / Maďarsko (barokové violončelo); Monika Knoblochová / Česká republika (čembalo a korepetície).

Súčasťou workshopu budú dva koncerty, na ktoré je vstup bezplatný.

27. 4. 2011 o 18:00 – Medzinárodný koncert docentov workshopu Accentus Musicalis a súboru Musica aeterna Bratislava. Zaznejú diela J.H. Schmelzera, J.J. Walthera, H.I.F. Bibera, G. Muffata, J.J. Fuxa a iných.

29. 4. 2011 o 18:00 – Tretí medzinárodný koncert účastníkov workshopu Accentus Musicalis za spoluúčinkovania súborov Musica aeterna Bratislava a Collegium musicum Viedeň. Vypočujeme si skladby J.H. Schmelzera, H.I.F. Bibera, G. Muffata, D. Castella a iných.

Pre záujemcov o koncerty bude zabezpečený bezplatný transfer z Bratislavy na zámok Schloss Hof a späť, ktorý trvá približne 50 minút. V prípade záujmu o účasť na koncertoch organizátori podujatia prosia o rezerváciu miest na emailovej adrese info@accentusmusicalis.eu a to do 20. apríla 2011.

Projekt Accentus Musicalis je financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 „Creating the future“.
Workshop a koncerty 27. – 30. 4. 2011 sa konajú pod záštitou veľvyslanca Rakúskej republiky na Slovensku Dr. Markusa Wuketicha.
Podrobnejšie informácie o celom projekte a jeho ďalších aktivitách nájdete na webovej stránke projektu – www.accentusmusicalis.eu.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné