SVS vyhlásila tender na kanalizáciu a čistiareň v Kremnici

SVS vyhlásila tender na kanalizáciu a čistiareň v Kremnici Ilustračné foto: SITABRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (SVS) Banská Bystrica vyhlásila užšiu súťaž na výstavbu kanalizácie a intenzifikáciu čistiarne odpadových vôd v Kremnici za predpokladanú cenu 10,14 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Súčasťou zákazky je dopracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác, tie sú naplánované na jeden rok od uzavretia zmluvy s vybraným dodávateľom. Investícia má byť spolufinancovaná z európskych prostriedkov v rámci Operačného programu Životné prostredie, vyplýva z oznamu o vyhlásení tendra vo Vestníku verejného obstarávania.

Záujemcovia môžu požiadať o účasť v súťaži do 28. januára, SVS plánuje poslať vybraným z nich výzvy na predloženie ponuky 1. apríla 2011. Plánovaný termín otvárania ponúk s obálkami spoločnosť neuviedla. Požadovaná výška ročného obratu v posledných troch hospodárskych rokoch je minimálne 10 mil. eur bez dane. Uchádzači musia preukázať, že v období rokov 2007 až 2009 uskutočnili práce aspoň na jednej čistiarni odpadových vôd s minimálnym nákladom 6 mil. eur a jednej kanalizácii za najmenej 3,9 mil. eur bez dane.

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od 1. septembra 2002. Jej základné imanie tvorí 147,47 mil. eur. Väčšinovým majiteľom akcií (99,96 %) sú obce a mestá. Zvyšný podiel (0,04 %) vlastní Fond národného majetku SR. Spoločnosť prevádzkuje verejné vodovody a kanalizácie 1. až 3. kategórie, zaoberá sa tiež projektovaním, riešením a vyhodnocovaním úloh hydrogeologického prieskumu. Poskytuje poradenskú, technickú a odbornú pomoc v oblasti výroby, úpravy a dodávky pitnej a úžitkovej vody, ako aj prevádzky vodovodov, kanalizácií a čistiarní odpadových vôd. Vykonáva vodohospodárske stavby, projektovanie stavieb i inžiniersku činnosť v stavebníctve.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné