Topoľčianska HYZA obstála v kontrole kvality

Topoľčianska HYZA obstála v kontrole kvality BRATISLAVA 30. marca (WBN/PR) – Proces spracovania, výroby a distribúcie čerstvého hydinového mäsa v závode HYZA a.s. zodpovedá všetkým kvalitatívnym normám. Tieto zistenia vyplývajú z hĺbkovej kontroly procesu získavania a spracovania hydinového mäsa, ktorú 8. februára 2011 realizovala Regionálna veterinárna a potravinová správa v Topoľčanoch.

„Kontrolu sme vykonali z podnetu nadriadených orgánov. Počas oboch pracovných zmien sme zrealizovali analýzu kritických kontrolných bodov (HACCP), analýzu správnej výrobnej praxe (SHP), sledovali sme dodržovanie teplotných parametrov, ako aj proces skladovania a expedície hotových výrobkov. Napriek tomu, že je výroba organizovaná na automatických linkách, boli vykonané aj tzv. časové snímky postupnosti medzi jednotlivými pracovnými operáciami, aby sa posúdila kontinuálnosť a plynulosť celého procesu výroby. V priebehu úradnej kontroly neboli zistené nedostatky,“ hovorí regionálna veterinárna lekárka MVDr. Magdaléna Snopeková, ktorá kontrolu riadila.

Topoľčiansky závod HYZA a.s. spracuje denne takmer 130 000 kusov kurčiat. „Závod je pod nepretržitým veterinárnym dohľadom počas oboch pracovných zmien. Sme radi, že náš systém výroby a distribúcie obstál aj v zmysle kritérií nedávnej hĺbkovej kontroly. Správa ukazuje, že procesy aj dokumentácia sú v našom prípade na európskej úrovni,“ pripomína Karol Ponesz, generálny riaditeľ HYZA a.s.

Spoločnosť HYZA a.s. so sídlom v Topoľčanoch ponúka široký sortiment produktov z hydinového mäsa – celú a porciovanú chladenú a mrazenú hydinu, mäsové prípravky (marinované a posypané grilovacím korením), hydinové mäsové výrobky (hydinové šunky, salámy, párky, pečeňové syry a údené špeciality) pod značkou HYZA. Pri ich spracovaní sa okrem prísnych hygienických podmienok, dodržujú aj podmienky ochrany zdravia hydiny (WELLFARE), t.j. sú vytvorené podmienky, v ktorých je hydina chránená pred fyzickou a psychickou nepohodou a môže realizovať svoje prirodzené správanie. HYZA, a.s. patrí do skupiny Agrofert, ktorá má pod kontrolou celý proces od prípravy krmív, cez chov až po porážku a výrobu hydinových výrobkov.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné