Veritelia prijali reštrukturalizačný plán Pienstavu

Veritelia prijali reštrukturalizačný plán Pienstavu Ilustračné foto: pienstav.skBRATISLAVA 30. decembra (WEBNOVINY) – Veritelia zadlženej stavebnej firmy Pienstav, a.s. Stará Ľubovňa, ktorá je v reštrukturalizácii od júna tohto roka, prijali jej reštrukturalizačný plán. Následne ozdravný plán potvrdil Okresný súd v Prešove. Reštrukturalizačný plán schválila schôdza veriteľov na zasadnutí 20. decembra, informoval reštrukturalizačný správca Pienstavu Gábor Száraz v Obchodnom vestníku. Prítomní veritelia proti uzneseniu o prijatí reštrukturalizačného plánu neuplatnili odôvodnené námietky. Na schvaľovacej schôdzi sa zúčastnilo 130 zo 194 veriteľov, ktorých prihlásené pohľadávky do reštrukturalizačného konania sa považujú za zistené.

Pienstav vykázal za deväť mesiacov tohto roka stratu 1,17 mil. eur. V rovnakom období minulého roka vykázal ešte zisk 47,77 tis. eur. Ako ďalej firma uviedla v predbežnom vyhlásení, pre hospodársku krízu sa vývoj spoločnosti medziročne zhoršil. Nastal útlm investícií domácich i zahraničných investorov s následným pozastavením prác na rozostavaných stavebných dielach. Výnosy oproti minulému roku klesli o 80 %. Tento stav sa podľa podniku negatívne premietol i do finančnej situácie, keď narástli pohľadávky a pre druhotnú platobnú neschopnosť sa spoločnosť dostala do predlženia. Orgány spoločnosti preto podali návrh na Okresný súd v Prešove na vyhlásenie povolenia reštrukturalizácie. Súd ju povolil začiatkom júna a veritelia ju následne schválili v polovici augusta. Spoločnosť následne vypracovala reštrukturalizačný plán a v novembri ho predložila veriteľom na schválenie.

Finančná situácia firmy sa v druhom polroku po vyhlásení povolenia reštrukturalizácie stabilizovala, nakoľko sa pozastavili súdne a exekučné povolenia. Spoločnosť pokračuje vo svojej činnosti a má podľa jej vyjadrení dostatok pracovnej náplne. Po schválení reštrukturalizačného plánu spoločnosť očakáva kladný hospodársky výsledok, ktorý vytvára predpoklady úspešného fungovania spoločnosti v ďalšom období.

Spoločnosť Pienstav a.s. so sídlom v Starej Ľubovni je zapísaná v Obchodnom registri SR od 1. mája 1992, disponuje základným imaním 1,56 mil. eur. Vykonáva priemyselné, bytové a občianske, inžinierske, vodohospodárske a železničné stavby, sprostredkovanie obchodu a služieb pri vykonávaní stavieb a tiež projektovú a inžiniersku činnosť v stavebníctve, ako aj ďalšie aktivity.


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné