VÚB Asset Management prináša nový zaistený fond

VÚB Asset Management prináša nový zaistený fond Foto: SITA/Michal BurzaBRATISLAVA 31. marca (WBN/PR) – Portfólio podielových fondov spoločnosti VÚB Asset Management rozšíri od apríla nový fond VÚB AM CP Zaistený fond I. Jedná sa o otvorený podielový fond so 4-ročným referenčným obdobím, ktorý až do 31. mája umožní investovať bez vstupných poplatkov.

VÚB AM CP Zaistený fond I. je otvorený podielový fond so stredne nízkou mierou rizika. Je určený najmä konzervatívnejším investorom, ktorí chcú svoje úspory investovať na obdobie štyroch rokov a očakávajú vyššie zhodnotenie svojich úspor v porovnaní s tradičnými bankovými produktmi, ako sú termínované či garantované vklady. Cieľom fondu je participovať na raste akciových trhov a súčasne investovať majetok vo fonde tak, aby hodnota jedného podielu tohto fondu po uplynutí referenčného obdobia ani v prípade negatívneho vývoja trhov neklesla pod pôvodnú úroveň zo začiatku referenčného obdobia. Maximálna výška zhodnotenia investície nie je obmedzená.

Investičné portfólio fondu je tvorené z dvoch zložiek – konzervatívnej a rastovej. V rámci konzervatívnej zložky fond investuje do nástrojov peňažného trhu a bezpečných dlhopisov vydaných alebo garantovaných vládami alebo bankovými inštitúciami. Rastová zložka je zameraná na akciové investície v rámci Európy a Severnej Ameriky naviazané na akciové indexy S&P500 a DJEurostoxx50.

Keďže sa jedná o otvorený podielový fond, je možné do neho kedykoľvek vstúpiť aj vystúpiť. V prípade, že klient investuje peniaze do fondu počas upisovacieho obdobia, ktoré trvá od 1.apríla do 31.mája 2011, a peniaze vyberie v apríli 2015 po uplynutí 4-ročného referenčného obdobia, nebude platiť žiadne vstupné ani výstupné poplatky. Mimo uvedených období je výška vstupného poplatku 1% a výstupného poplatku 3,5% z hodnoty investície. Minimálna výška investície je len 150 eur.

S investíciou do podielových fondov je spojené riziko. Hodnota investície môže rásť, stagnovať alebo aj klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Zaistenie neznamená garantovanie výnosu ani garantovanie návratnosti pôvodne investovanej sumy. Zaistenie znamená, že cieľom správcovskej spoločnosti je investovať majetok v zaistenom podielovom fonde tak, aby aktuálna hodnota podielu v záverečný deň referenčného obdobia dosiahla minimálne výšku aktuálnej hodnoty podielu v počiatočný deň referenčného obdobia. Štatúty, predajné prospekty a zjednodušené predajné prospekty podielových fondov VÚB Asset Management, správ. spol., a.s. (VÚB AM), sú k dispozícii na všetkých predajných miestach VÚB, a.s., v sídle VÚB AM a na internetovej stránke www.vubam.sk. V súlade so schválenými štatútmi podielových fondov VÚB AM môže podiel cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených štátmi uvedenými v štatútoch jednotlivých podielových fondov prekročiť 35 % hodnoty majetku vo fonde, pričom môže dosiahnuť až 100 % tejto hodnoty.

VÚB banka je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete. VÚB je aktuálnym držiteľom ocenení Banka roka od časopisu Trend a Euromoney Awards for Excellence od britského magazínu Euromoney. Svoje služby na Slovensku poskytuje prostredníctvom siete 206 retailových pobočiek, 32 firemných pobočiek a 11 hypotekárnych centier. Banka zároveň prevádzkuje aj jednu pobočku v Českej republike.


Pridat.eu



RSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára





* tieto polia sú povinné