Výzva pirátom! Internet je v ohrození!

Slovenská pirátska strana sa touto cestou pridáva k Protestu proti cenzúre internetu, ktorý na 1. júl organizuje Česká pirátska strana. Dôvodom protestu je skutočnosť, že dňa 20. 6. 2018 prijal výbor Európskeho parlamentu pre právne záležitosti, s tesnou väčšinou, zaradenie článkov 11. a 13. Smernice o autorskom práve na jednotnom digitálnom trhu.

Dôvodom je skutočnosť, že článok 13. spomínanej smernice sa netýka len autorského práva, ale každého, kto s on-line obsahom pracuje. Vyžaduje totiž, aby všetky internetové platformy monitorovali a filtrovali všetok obsah, ktorý budú užívatelia nahrávať. Táto cenzúra sa dotýka prakticky všetkých užívateľov a tiež ublíži lokálnym firmám. Filter totiž môže obsah zmazať bez akéhokoľvek relevantného dôvodu po automatizovanom robotickom rozhodnutí. Napríklad iba kvôli podobnosti s materiálom hlavného nositeľa práv. Firma tak môže jednoducho prísť o možnosť zverejniť propagačné video.

Článok 11 zavádza rozšírenie copyrightu aj na krátke texty. Doteraz mohol ktokoľvek slobodne šíriť informácie citovaním zdrojov alebo zverejním príslušného odkazu či linku na citovaný zdroj. Autorovi pôvodného textu sa tým tiež zvyšovala publicita. Smernica zavádza de facto „daň z odkazu”. Kvôli použitiu citácií bude po novom povinnosť zaplatiť licenciu. Toto vnímame ako zreteľné obmedzenie slobody internetu a toku informácií. Obmedzenia sa majú týkať aj vydavateľov, ktorí nebudú súhlasiť – Smernica totiž definuje toto právo ako nezrušiteľné, z tohto dôvodu platí bez výnimky po dobu 20 rokov pre každého vydavateľa, bez ohľadu, či s týmto krokom súhlasí alebo nie. Keďže tento krok je v rozpore s konceptom Fair Use (USA), ako aj z Bernskou zmluvou z roku 1886. Prosím aj Vás, občanov SR, aby ste sa postavili tejto novodobej cenzúre.

Stačí zaslať list svoju zástupcovi v Európskom Parlamente.

Ako sa nás smernica o copyrighte dotkne?

Prečo internet?

Internet vznikol ako slobodné a otvorené médium, pomocou ktorého môže každý získavať a šíriť informácie. Nechceme, aby sa stal obyčajným obchodným nástrojom firiem a záujmových skupín.

Daň z odkazu?

Článok 11 smernice o copyrighte zavádza poplatok za citovanie, a to aj najkratšieho textu. Zatiaľ čo dnes môžete citovať ľubovoľne s odkazom na zdroj, kvôli nátlaku nadnárodných korporácií tak bude možné konať len po zakúpení licencie.

Memy v ohrození

Článok 13 smernice o copyrighte zavádza povinnosť monitorovať a filtrovať akýkoľvek obsah nahratí užívateľmi. Filtre sú automatické algoritmy, ktoré nerozlišujú účel, žáner alebo kontext. V prípade, ak je obsah vyhodnotený ako závadný, automaticky sa zmaže. A to vrátane tak obľúbených satirických obrázkov meme, ako i parodické videá či remixov, ktoré neporušujú žiaden zákon.

Čo proti tomu môžem urobiť?

O smernici bude v júli hlasovať Európsky parlament. Do tejto doby možno s hrozbou cenzúry internetu v Európe bojovať. A to konkrétne nasledovne:
1. Napíšte slovenským europoslancom. Uveďte argumenty a slušne ich poproste o hájenie vašich postojov. Pomôže aj obyčajný email.
2. Usporiadajte besedu a pomôže vysvetliť hroziace problémy vašim blízkym či osobám z vášho okolia.
3. Vyjdite do ulíc, oslovte ľudí, zaujmite vtipom a využite sociálne siete. Dajte o sebe vedieť aj nám, radi vám pomôžeme.
4. Vymyslite si vlastnú akciu, aby ste na cenzúru upozornili.

Spoločne zastavíme cenzúru internetu v Európe.

Zdroj: https://www.piratskastrana.sk/news-detail;id=17


Pridat.eu