Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie

Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie BRATISLAVA 30. marca (WBN/PR) – Zvýšenie informovanosti zameranej na toleranciu a násilie je názov projektu, realizovaného neziskovou organizáciou Národné centrum pre rovnosť príležitostí. Jeho cieľom bolo spolu s odborníkmi nájsť riešenia zamerané na prevenciu rizikového správania detí a mládeže.

Hlavnými aktivitami projektu bolo 7 diskusných fór v mestách: Levice, Galanta, Považská Bystrica, Žiar nad Hronom, Svidník, Spišská Nová Ves a Žilina a záverečná konferencia, zameraná na predstavenie možností a riešení v tejto oblasti. Aktivít sa zúčastnilo takmer 400 pracovníkov štátnej a miestnej správy, odborníkov a mladých ľudí, ktorí sa spoločne zamýšľali nad súčasnou situáciou v spoločnosti, jej vzťahu k mládeži a k rodine, ktorá je jednou z najdôležitejších „inštitúcií“ pre formovanie správania sa detí. Všetci sa zhodli na tom, že kvalita života dieťaťa, jeho duševný stav, sebavedomie, správanie sa a postoj k spoločnosti, pramení najmä v kvalite vzťahov medzi rodičom a dieťaťom. Umeniu vychovávať deti však rodičov nikto neučí. Väčšina z nich sa snaží vytvoriť pre deti čo najlepšie prostredie, avšak výchovu zvládajú viac-menej intuitívne. Tak sa stáva, že aj pri najlepšej vôli komunikácia medzi rodičom a dieťaťom zlyhá a vznikne malý problém, ktorý postupne narastá , až sa stane takmer neriešiteľným. Dieťa začne byť odmietavé, stratí hranice a uniká na ulicu. Absencia komunikácie v rodine bola hlavným problémom aj mladých účastníkov diskusných fór, ktorí by chceli s rodičmi užšie a dôvernejšie vzťahy, ale nevedia kde nájsť radu, či pomoc.

Na Slovensku v súčasnosti chýba dostatok rodinného poradenstva dostupného aj pre nízko príjmové rodiny. Výstupom projektu je preto návrh na koncepčné riešenie politiky a programov ústretových rodine a deťom ako na štátnej tak aj na miestnej úrovni. Kľúčovými požiadavkami sú :

– rodinné poradenstvo cenovo prístupné a dostupné na miestnej úrovni
– potreba venovať pozornosť aj potrebám detí a mládeže a zapájať ich do tvorby programov, ktoré sa ich týkajú

Výstupy a poznatky z realizácie projektu sú začiatkom ďalších aktivít Národného centra pre rovnosť príležitostí zameraných na posilnenie stability rodiny a zlepšenie kvality života detí.

Projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálny inklúzia.

Bližšie informácie sú na:
www.esf.gov.sk
www.fsr.gov.sk
www.rovnopravnost.sk


Pridat.euRSS komentárov

K článku nie je žiadny komentár

Pridanie komentára

* tieto polia sú povinné